Υπηρεσίες

Η ιατρός διαθέτει ιατρείο:

– Στην Λευκωσία στο American Medical Center

– Στην Λεμεσό AIMIS Clinics

– Στη Πάφο στο Blue Cross Private Hospital

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών το ιατρείο λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού.

Διαγνωστικός Έλεγχος:

  • Ηλεκτρονική καταγραφή ιστορικού των ασθενών
  • Αντικειμενική Εξέταση
  • Μελέτη περιφερικού επιχρίσματος (πλακάκι)
  • Εκτέλεση και αξιολόγηση μυελογράμματος
  • Διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας

Θεραπεία:

Εξατομικευμένη θεραπεία του κάθε ασθενούς σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. (Πχ Χορήγηση χημειοθεραπείας, χορήγηση ενδοφλέβιας σιδηροθεραπείας)